Fairtrade-kurver Baherakurver fra Zimbabwe

Fairtrade-kurver fra Savannen.no

I Savannen Interiør har vi flere hovedfokus samtidig:

 • Vi er også en pådriver for rettferdig handel og hjelper til med å skaffe arbeidsplasser der det trengs mest: Nemlig blant kvinner på landsbygda i Afrika.
Fairtrade-kurver Baherakurver fra Zimbabwe

Bakgrunn for fairtrade-kurver

Sør-Afrika har svært høy arbeidsledighet, i det siste mellom 25 og 30%. Flere land vi handler med har opptil 90% arbeidsledighet.

Mennene reiser ofte inn til de store byene fra landsbygda og etterlater lokalsamfunn med store kvinnemajoritet og familier med usikker økonomi.

fairtrade savannen iinteriør

Kvinnene i disse lokalsamfunnene er på mange måter bærebjelkene.
Å styrke disse kvinnene er å styrke hele samfunnet. Å gi disse kvinnene mulighet til å tjene sine egne penger er viktig på flere måter:

 • Økt levestandard
 • Større valgfrihet og innflytelse på eget liv
 • Forutsigbar fremtid
 • Det blir enklere å sende barna på skolen
 • Styrket familie
 • Styrket lokalsamfunn

Selv om kvinnene ikke har noen utdanning eller yrkeserfaring har de fleste samfunnene rike håndverkstradisjoner. Kurvfletting/kurvveving er en av disse håndverkene som kvinnene ut på landsbygda behersker og praktiserer.

Denne kunsten utøves ofte samtidig med andre huslige sysler som å passe barn eller lage mat.

Fairtrade-kurver
Av rene naturmaterialer skapes de vakreste kurver. Kurver med en dypere mening. Kurver som kan oppbevare ting. frakte ting og samtidig være blikkfang i rommet. Brødkurver, fruktkurver, kurvfat, kurver til pynt, skittentøyskurver, handlekurver.fairtrade-kurver.
Ja, får man egentlig for mange kurver?

Hildegunn i Savannen kjøpte sin aller første afrikanske kurv, en Zulukurv, på en ferietur i Sør-Afrika. Det skulle vise seg å bli hennes aller første fairtrade-kurv også

På sine jevnlige innkjøpsreiser til Afrika treffer hun stadig nye mennesker slik at det hun kaller Savannen-familien vokser seg større og større.

En ting Savannen aldri kompromisser med er rettferdig handel og fairtrade.

Noe av grunnen til at Savannen Interiør i det hele tatt så dagens lys var et ønske om å forbedre livet til kvinnene som fletter de vakre og genuine afrikanske kurvene. La dem leve av fairtrade-kurver.

Fairtrade-kurver I-love-my-basket-bærekraftige-fairtrade-afrikanske-kurver-fra-Zimbabwe

Savannens rettferdige handel:

 • Inntektene fra kurvene skal gå til kvinnene som fletter dem
 • Det prutes aldri på prisene – kvinnene får betalt det kurvene er verdt
 • Savannen Interiør samarbeider kun med små produsenter og grossister som tenker bærekraftig og utøver rettferdig handel
 • Når kvinnene har en forutsigbar fremtid nyter både lokalsamfunnet og barna godt av det
 • Sørge for at vi ikke bidrar til lokal inflasjon, eller skaper sjalusi eller forskjeller mellom de ulike produsentene i området
 • Kvinnene må flere steder vise til betalte skolepenger, slik at det ikke skal friste å ta barna ut av skolen for å bistå produksjonen av kurver
 • Noen av kvinnene tilbys kurs i forskjellige nyttige fag